Patrons fundadors

Societat El Círcol
Famitex Inversiones SL
Serveis i Administracions Masergrup SL

Patronat/Càrrecs

President: Sr. Pere Cisteré
Vicepresident: Sr. Jordi Salvat
Secretària: Sra. Ima Mis
Vocal Patronat El Círcol: Patrícia Terradellas
Vocal Famitex: Sr. Fernando Teixidó
Vocal Masergrup: Sr. Xavier Martínez

Mecenes d’Or

EY
Catalana Occidente
Fruselva
Transpaís
Vermuts Miró

 

Mecenes protectors

Assegurances German
Cagima
Cal Sendra
Estivill
Industrias Preciber
Salvat Advocats

PATRONS FUNDADORS

MECENES D’OR

MECENES PROTECTORS